Avlösarservice i hemmet

För att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få tid för sig själva erbjuds avlösarservice. Insatsen kan ske i och utanför hemmet. Det innebär att en annan person övertar omsorgen för den enskilde. De anhöriga får då möjlighet att ägna sig åt andra sysslor, egentid med andra syskon eller den andre föräldern. Insatsen beviljas inte för att anhöriga ska kunna arbeta. Det finns inget krav på att anhöriga skall lämna hemmet. Denna insats kan ges under dagtid, kvällar, nätter samt helger.

Avlösarservice kan vara en regelbunden insats eller fördelas vid enstaka tillfällen. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning men övertar inte barnomsorgen. Det ingår inte att sköta andra barn i familjen, sköta hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola. Hemmet är utgångspunkten men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med den enskilde för utomhusaktiviteter i närområdet, exempelvis gå till biblioteket, badhuset, biografen, lekplatsen och liknande. Lindesbergs kommun ersätter inte kostnader som uppstår i samband med aktiviteter. Till Energi Källan och biografen erhåller du ledsagarintyg för gratis inträde. Föräldern står för resekostnader dvs tåg- och bussbiljetter samt milersättning i samband med aktiviteter.

Arbetstiden styrs av antal beviljade timmar och när behov av avlastning uppstår för föräldern. Timmar som inte utnyttjats kan inte sparas till nästkommande månad. Alla timmar som avlösaren tillbringar med den enskilde räknas, även sovtid. Är det arbetspass som sker över måltider, äter avlösaren sina måltider, dvs. har s.k. måltidsuppehåll vilket innebär att man kan sitta ner och äta men inte lämna hemmet och barnet. Föräldern ansvarar för medicinering och information om detta. Avlösaren är inte delegerad av kommunens sjuksköterska utan det är egenvård som gäller. Det är viktigt att ha bra rutiner för detta och en ordentlig genomgång med avlösaren.

Den som har en funktionsnedsättning, tillhör personkrets samt bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar har möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Du behöver ingen särskild utbildning för att vara avlösare. Naturligtvis är det viktigt att du tycker om att vara tillsammans med andra människor och att du har tid i din ordinarie vardag för uppdraget. Det är viktigt att den anhörige kan känna sig trygg och därför är personlig lämplighet avgörande. Den enskilde och föräldern kan ha egna förslag på en eventuell avlösare. Som avlösare är du PAN-anställd vilket innebär att uppdraget upphör om insatsen upphör. Som avlösare har du en timlön och timmarna rapporteras på en lönerapport som förälder signerar vid månadsskifte. Som avlösare har du tystnadsplikt och utdrag begärs från polisens brotts- och misstankeregister.

Har du funderingar ? - Kontakta

Handläggare Linda Gidelius

0581–817 97 eller 079-071 05 77

linda.gidelius@lindesberg.se

Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare eller via e-tjänst.

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Senast uppdaterad