Gruppboende

I kommunen finns 14 grupp- och servicebostäder (LSS-boende) för personer med funktionsnedsättning.

Sju gruppbostäder ligger i centrala Lindesberg och de övriga ligger i Guldsmedshyttan, Gusselby, Vedevåg och Frövi.

För att få en lägenhet i en gruppbostad måste du göra en ansökan om bostad med särskild service för vuxna och därefter få ett beslut om en lägenhet i ett gruppboende.

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Senast uppdaterad