Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar

Korttidsvistelse ska innebära rekreation och miljöombyte för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och på så sätt även ge möjlighet för anhöriga till avlösning.
Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidshem, i annan familj (kontaktfamilj) eller på annat sätt som exempelvis lägervistelse.

Björkstugan

Kommunens korttidsboende heter Björkstugan och ligger i bostadsområdet Hagaberg.

Målet med korttidsvistelsen på Björkstugan är att ge korttidsgästen miljöombyte och kontakt med andra för sin egen utveckling. Det ska även vara en möjlighet för anhöriga att få avlösning.

Det finns plats för sju gäster per dygn och förutom de sju gästrummen finns gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Det finns även ett inhägnat grönområde och uteplats enbart för Björkstugans gäster. På Björkstugan finns det personal dygnet runt och alla gäster har en kontaktpersonal.

Ansökan

Du ansöker om kortidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare.

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Senast uppdaterad