Personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde).

Personlig assistans beviljas personer som har rätt till insatsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialförsäkringsbalken via Försäkringskassan. Om du bedöms ha behov av mer än 20 timmars assistans så kan du ansöka hos försäkringskassan, våra LSS-handläggare kan hjälpa dig med det.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år, antalet assistanstimmar får inte utökas efter att man fyllt 65 år.

Vem ska utföra assistansen?

Du bestämmer själv vem som ska utföra din assistans, antingen en privat utförare, kommunen eller så kan du få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.

Lindesbergs kommun som assistansamordnare

Om du är intresserad av att anlita Lindesbergs kommun som assistansanordnare, så kontaktar du en av enhetscheferna inom personlig assistans. Ni bokar en träff där du får information om vad kommunens personliga assistans innebär.

Väljer du Lindesbergs kommun som utförare av personlig assistans skrivs ett avtal mellad dig och kommunen kring utformning, schemaläggning och genomförande av ditt beslut. Kommunen svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal, administration samt ett kvalitets och ledningssystem runt arbetsgruppens metoder och arbetsmiljö.

Enhetschef personlig assistans

Cajsa Borup, 0581-810 61

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Senast uppdaterad