Trygg och säker

Stora som små händelser uppkommer dagligen. Vissa händelser får konsekvenser för samhället och andra får det inte. Vid de flesta olyckor, de så kallade vardagsolyckorna, hanterar räddningstjänsten situationen.

En barnhand och en vuxenhand håller hand mot en blå bakgrund.

Det finns dock situationer där samhällsviktiga funktioner slås ut och där räddningstjänstens resurser inte räcker till. Då måste kommunen stå redo att hantera det som hänt. Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större olycka eller katastrof. Skulle en situation uppkomma där samhällsviktiga funktioner slås ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter.

Ett sådant tillstånd brukar kallas för en extraordinär händelse, det vill säga något som går utanför det vanliga. Samma formella krav finns fortfarande på kommunens organisation och arbetsätt när det gäller att fatta beslut som under normalt tillstånd.

Reglerna i kommunallagen gäller fortfarande i en krissituation. Endast om den extraordinära händelsen är så allvarlig att den leder till höjd beredskap finns det möjlighet att göra undantag från kommunallagens regler gällande kommunens organisation och beslutsfattande. En extraordinär händelse inträffar sannolikt inte så ofta. En sak är dock säker — när den inträffar, inträffar den alltid i en kommun.

Viktiga telefonnummer

Nödsituation 112

Polisen 114 14

Sjukvårdsupplysningen 1177

Giftinformationscentralen 08-33 12 31

Länkar till externa aktörer

DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad