Aktuell lägesbild

Den här lägesbilden beskriver läget i Lindesbergs kommun just nu med anledning av den pågående pandemin.

Lindesbergs kommuns krisledning är avaktiverad men är förberedd att aktiveras igen om det är så att att en ökad arbetsbelastning uppstår igen i kommunens verksamheter på grund av corona och covid-19.

Fokus för samtliga verksamheter i Lindesbergs kommun är att bedriva en trygg och säker miljö för de invånare som på olika sätt använder sig av kommunens service och för de som har kommunens verksamheter som arbetsplats.

Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas och att se till att kunna upprätthålla prioriterade verksamheter i samhället.

Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har ett nära samarbete med smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Lindesbergs kommun har vidtagit åtgärder och anpassat kommunens service och verksamheter, så att de på bästa sätt följer de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Stängda verksamheter och ändrade öppettider

Senast uppdaterad