Lägesbild 1 oktober 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades med anledning av corona i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var 1 oktober 2020.

Fokus för Lindesbergs kommun arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, minska smittspridning i samhället och att upprätthålla en trygg och säker miljö i verksamheterna i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd på Region Örebro län.

Lindesbergs kommuns krisberedskap

Den kommunövergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering bland annat genom att ange inriktning, prioritera fördelning av resurser och upprätta en aktuell lägesbild. Krisledningen leds av kommundirektören.

Övergripande läge för covid-19 i kommunen

Region Örebro Län har utökat testningen av covid-19 i hela länet. I och med det är det naturligt att antalet bekräftade fall i Lindesbergs kommun den senaste tiden har ökat. Endast 1,3% av alla tester i Örebro län har visats positiva för covid-19 under vecka 39.

Driftsstopp på BillerudKorsnäs

Vecka 40 är det underhållsstopp på BillerudKorsnäs i Frövi. Det innebär att cirka 900 arbetare gästar kommunen. BillerudKorsnäs, Lindesbergs kommun, Region Örebro Län och Länsstyrelsen har haft ett samarbete inför driftstoppet med syfte att minska risker för smittspridning.

Lokala företag i kommunen informerades under vecka 38 och fick tillgång till extra material för att enklare kunna efterfölja regler och rekommendationer. Lindesbergs kommun och BillerudKorsnäs hade en gemensam pressträff om arbetet och driftstoppet den 22 september.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Besök tillåts under säkra former

Det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre är hävt av regeringen från 1 oktober. Lindesbergs kommun har tagit fram nya rutiner för att säkerställa att boenden inom kommunen har ett gemensamt förhållningssätt. Besök till boende kommer nu att kunna ske på anvisade platser på ett boende men inte i de boendes rum eller lägenheter. Tider för besök bokas via det särskilda boendet och besökare förses med skyddsutrustning på plats.

Utbildning och skolor

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar i enlighet med ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Tillsyn av trängsel

Invånare och företag i Lindesbergs kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten på ett bra sätt. Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen.

Vikten av fortsatt uthållighet

Pandemin är fortsatt pågående i vårt samhälle och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Det gör varje person bäst genom att hålla avstånd till andra, tvätta och sprita händerna regelbundet och stanna hemma vid minsta symtom. Region Örebro Län rekommenderar alla med minsta symtom att testa sig så snart som möjligt för att ta reda på om symtomen är covid-19 eller inte.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad