Lägesbild 7 oktober 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var 7 oktober 2020.

Lindesbergs kommuns fokus i arbetet under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, minska smittspridning i samhället och att upprätthålla en trygg och säker miljö i verksamheterna i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd på Region Örebro län.

Lindesbergs kommuns krisberedskap

Den kommunövergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering bland annat genom att ange inriktning, prioritera fördelning av resurser och upprätta en aktuell lägesbild. Krisledningen leds av kommundirektören.

Övergripande läge för covid-19 i kommunen

Vecka 40 testade sig 4655 invånare i hela länet för covid-19 i Region Örebro Läns verksamheter. Av de visade det sig att 3,4 procent hade covid-19. Det är en markant ökning från vecka 39 då den siffran siffran var 1,3 procent. Det är framförallt personer från övre tonåren upp till 29 år som har visat sig vara smittade.

Driftsstopp på BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har rapporterat att deras underhållsstopp förra veckan gick bra och som planerat.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Sen 1 oktober är det åter igen tillåtet att besöka personer som bor på något av kommunens boenden för äldre. Besöken får i dagsläget ske på bokade tider på anvisade platser. Om allt går som planerat kan de reglerna ändras den 14 oktober så att de också tillåter besök i en persons lägenhet eller rum.

Utbildning och skolor

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Tillsyn av trängsel

Invånare och företag i Lindesbergs kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten på ett bra sätt. Det finns i dagsläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen.

Håll i och håll ut

Pandemin är fortsatt pågående i vårt samhälle och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Det gör varje person bäst genom att hålla avstånd till andra, tvätta och sprita händerna regelbundet och stanna hemma vid minsta symtom. Region Örebro Län rekommenderar alla med minsta symtom att testa sig så snart som möjligt för att ta reda på om symtomen är covid-19.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad