Lägesbild 14 oktober 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i med anledning av corona i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var 14 oktober 2020.

Fokus för Lindesbergs kommun arbete under den pågående coronapandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, minska smittspridning i samhället och att upprätthålla en trygg och säker miljö i verksamheterna i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd på Region Örebro län.

Lindesbergs kommuns krisberedskap

Den kommunövergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering bland annat genom att ange inriktning, prioritera fördelning av resurser och upprätta en aktuell lägesbild. Krisledningen leds av kommundirektören.

Övergripande läge för covid-19 i kommunen

Vecka 41 testade sig 5000 invånare i länet för covid-19 i Region Örebro Läns verksamheter. Av dessa hade 5 procent covid-19. Flest smittade personer var i åldern 20-29 år.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Reglerna för att besöka en person som bor på ett boende för äldre har ändrats ytterligare. Nu tillåts även besök inne i en persons lägenhet eller rum.

Utbildning och skolor

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder igen med samtliga ledamöter på plats.

Tillsyn av trängsel

Invånare och företag i Lindesbergs kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten på ett bra sätt. Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen.

Vikten av fortsatt uthållighet

Pandemin är fortsatt pågående i vårt samhälle och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Det gör varje person bäst genom att hålla avstånd till andra, tvätta och sprita händerna regelbundet och stanna hemma vid minsta symtom. Region Örebro Län rekommenderar alla med minsta symtom att testa sig så snart som möjligt för att ta reda på om symtomen är covid-19.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad