Lägesbild 21 oktober 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades med anledning av pandemin i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var 21 oktober 2020.

Fokus för Lindesbergs kommun arbete under den pågående pandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, minska smittspridning i samhället och att upprätthålla en trygg och säker miljö i verksamheterna i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd på Region Örebro län.

Lindesbergs kommuns krisberedskap

Den kommunövergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering bland annat genom att ange inriktning, prioritera fördelning av resurser och upprätta en aktuell lägesbild. Krisledningen leds av kommundirektören.

Övergripande läge för covid-19 i kommunen

Vecka 42 testade sig cirka 5000 personer i Region Örebro län. Av de hade 6,4 procent covid-19. Testerna har visat att fler barn än tidigare har haft covid-19. Flest antal smittade finns bland unga vuxna och medelålders personer. Trots ett ökat antal smittade personer är det dock få personer i länet som är inlagda på sjukhus för covid-19.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Utbildning och skolor

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder med samtliga ledamöter på plats.

Tillsyn av trängsel

Invånare och företag i Lindesbergs kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten på ett bra sätt. Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen.

Vikten av fortsatt uthållighet

Pandemin är fortsatt pågående i vårt samhälle och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Det gör varje du bäst genom att hålla avstånd till andra, tvätta och sprita händerna regelbundet och stanna hemma vid minsta symtom. Region Örebro Län rekommenderar alla med minsta symtom att testa sig så snart som möjligt för att ta reda på om symtomen är covid-19.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad