Lägesbild 29 oktober 2020

Lindesbergs kommuns centrala krisledning aktiverades i februari 2020. Den här lägesbilden beskriver situationen så som den var 29 oktober 2020.

Aktuellt denna vecka

Just nu är det en ökad spridning av covid-19 i landet och i Örebro län. Det är extra viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de rekommendationer som finns med att tvätta händer, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom även under höstlovet. Rekommendationen är också att hjälpa till att vägleda barn till att avstå traditionen med att gå från hus till hus för bus eller godis.

Länstrafiken uppmanar invånare att enbart använda lokaltrafiken när du måste.

Övergripande läge för covid-19 i kommunen

Förra veckan testade sig cirka 7600 personer i Region Örebro län för covid-19. Av de hade 8,9 procent covid-19. De flesta personer som testades positivt förra veckan är 20-49 år. Få personer i åldern 70+ har varit smittade.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Inget boende inom Lindesbergs kommun har rapporterat om någon smitta.

Utbildning och skolor

Lindesbergs kommuns grundskolor undervisar enligt ordinarie planering. Gymnasieskolans elever i årskurs 2 och 3 växlar mellan distansundervisning och undervisning på skolan sedan. De studenter som går på vuxenutbildningen får delvis undervisning på distans.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder med samtliga ledamöter på plats.

Tillsyn av trängsel

Det finns i nuläget inga rapporter om trängsel på serveringsställen vid de kontroller som görs av kommunen.

Krisledning med anledning av pandemin

Fokus för Lindesbergs kommun arbete under den pågående pandemin är att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, minska smittspridning i samhället och att upprätthålla en trygg och säker miljö i verksamheterna i kommunen. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Smittskydd på Region Örebro län.

Lindesbergs kommuns krisberedskap

Den kommunövergripande krisledningen ansvarar för att leda och samordna kommunens samlade krishantering bland annat genom att ange inriktning, prioritera fördelning av resurser och upprätta en aktuell lägesbild. Krisledningen leds av kommundirektören.

Tidigare lägesbilder

Senast uppdaterad