Åtgärder i Lindesbergs kommun för att följa de allmänna råden och nationella föreskrifterna

Invånare i Lindesbergs kommun ska ha de bästa förutsättningarna att följa de nationella föreskrifterna och allmänna råden i kommunala verksamheter. Här finns en översikt över de åtgärder och beslut som har fattats för att minska smittspridningen i kommunala verksamheter.

Badhus

 • Badhuset Energikällan är stängt.
 • Aktiviteter för barn födda 2002 och senare kan hållas i badhuset.
 • Skolverksamhet fortsätter som vanligt.
 • I de fall badhuset hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Barn och utbildning

 • Gymnasieskolan Lindeskolan undervisar elevern i en kombination av fjärrundervisning, distansundervisning och undervisning på plats i skolan.
 • Stadsskogsskolan i Lindesberg och Storåskolan i Storå undervisar årskurs 7 och 8 delvis via fjärrr- och distansundervisning fram till och med 30 april.

 • I förskolan och fritidsverksamheten kan vårdnadshavare ansöka om lägre avgift för barnomsorg om man väljer att behålla barnet hemma.

Besökskontor

 • Konsumentvägledningen stänger sitt besökskontor och ger vägledning endast via telefon och mejl.
 • Libo tillåter max två personer åt gången vid besök i receptionen och inför utökade telefontider.
 • Linde Energi tillåter max två personer åt gången vid besök till kundservice och rekommenderar därför tidsbokning.
 • Samhällsbyggnad Bergslagen i Lindesberg håller stängt för besök. Kontakt kan tas via servicecenter eller epost.
 • Turistbyrån är stängd för besök. Kontakt kan tas via telefon eller epost.

Bibliotek

 • Biblioteket i Lindesberg är öppet.
 • Meröppet på biblioteket i Lindesberg är stängt tills vidare.
 • Biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är stängda tills vidare.
 • Biblioteksbussen går inga turer tills vidare.

Biograf

 • Lindesbergs bio är stängd.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagen genomför digitala styrelsemöten. Detta gäller:

 • Besök Linde AB
 • Lindesbergsbostäder AB
 • Linde Energi AB
 • Linde Stadshus AB
 • Fastigheter i Linde AB

Familjecentralen

 • Familjecentralen är stängd.

Fritidsgårdar

 • Alla fritidsgårdar i Lindesbergs kommun är stängda tillsvidare.

Gym

 • Actic gym på Badhuset Energikällan är stängd.
 • Lindesbergs kommuns gym för medarbetare är stängda.

Idrottshallar och anläggningar

 • Ishallarna Lindehov, Råsshallen och Fellingsbro ishall är stängda för all verksamhet från den 23 december och tills vidare.
 • Övriga idrottshallar i kommunen är stängda för all form av träning och matchspel från den 23 december och tills vidare.
 • Lindesberg Arenan är stängd från den 23 december och tills vidare.
 • Undantag görs för aktiviteter som vänder sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.
 • Undantag görs för skolverksamhet.
 • Undantag görs också för idrottare som är verksamma elitidrottare.

Lokaler och anläggningar

 • Lokaler och anläggningar hyrs inte ut till föreningar eller personer som inte har sitt säte i Lindesbergs kommun.

Kommunhuset

 • Kommunhusets reception är öppen som vanligt. Du rekommenderas dock att ta kontakt först och främst via e-post kommun@lindesberg.se eller telefon 0581-810 00
 • Möten med handläggare eller tjänstemän vid Lindesbergs kommun kan komma att ske digitalt.

Kulturskolan

 • Förbud för föräldrar att vistas i Kulturskolans lokaler.

Politik

Politiska sammanträden genomförs digitalt i de fall där ärenden som inte innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas. Detta gäller:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden

Socialtjänsten

 • Möten med en handläggare görs i första hand via telefon eller digitalt.

Tillsynskontroller

 • Samhällsbyggnad Bergslagen utför tillsynskontroller där det kan göras utan risk för smittspridning. Digitala tillsynskontroller görs i andra fall där det är möjligt. Övriga kontroller ställs in eller flyttas fram till ett senare tillfälle.

Vård och omsorg

 • Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer i Lindesberg och Vedevåg har begränsat sin verksamhet.
 • På dagrehabiliteringen i Frövi, Lindesberg, Storå och Fellingsbro är gruppaktiviteterna inställda.
 • Träffpunkterna i Storå, Frövi, Lindesberg och Fellingsbro stängda.

Boenden för äldre

 • Planeringsmöten - så kallade SIP-möten genomförs i första hand via telefon.
 • Restaurangerna är stängda tillsvidare.
 • Trygghetsplatserna i Lindesberg och Fellingsbro är stängda.

Åtgärder inom Lindesberg kommun som arbetsplats

 • Medarbetare är rekommenderade att skjuta fram fysiska möten och utföra de möten som går digitalt.
 • Samtliga medarbetare vid Lindesbergs kommun som kan jobba hemifrån har uppmanats att göra det.
 • Medarbetare som behöver vara på plats och kan ha en flexibilitet i arbetstider har rekommenderats att använda sig av detta för att minska smittspridningen.
 • Möjligheten att hålla avstånd och använda sig av rutiner för handhygien ses över för de medarbetare som behöver vara på plats.

Senast uppdaterad