Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

För att se till att våra verksamheter och invånare i Lindesbergs kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna följa de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden så har en rad åtgärder och beslut fattats. Här följer en översikt över dessa.

Badhus

 • Badhuset Energikällan är stängt. Privat simskola och skolverksamhet fortsätter som vanligt.
 • I de fall badhuset hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Barn och utbildning

 • Gymnasieskolan Lindeskolan undervisar elever via fjärr- och distansundervisning.
 • Högstadieskolan Stadsskogsskolan undervisar elever via fjärr- och distansundervisning under vissa dagar.
 • Vårdnadshavare kan ansöka om lägre avgift för barnomsorg för dagar som man väljer att behålla barnet hemma.
 • Ny riktlinje om att vårdnadshavare som har covid-19 inte får hämta eller lämna barn vid förskola eller skola.

Besökskontor

 • Konsumentvägledningen stänger sitt besökskontor och ger vägledning endast via telefon och mejl.
 • Libo tillåter max två personer åt gången vid besök i receptionen och inför utökade telefontider.
 • Linde Energi tillåter max två personer åt gången vid besök till kundservice och rekommenderar därför tidsbokning.
 • Samhällsbyggnad Bergslagen i Lindesberg håller stängt för besök. Kontakt kan tas via servicecenter eller epost.
 • Turistbyrån är stängd för besök. Kontakt kan tas via telefon eller epost.

Bibliotek

 • Biblioteket i Lindesberg är öppet, se öppettider på bibliotekets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Meröppet är stängt till och med den 24 januari.
 • Biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är stängda tills vidare.
 • Biblioteksbussen går inga turer tills vidare.

Biograf

 • Lindesbergs bio är stängd.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagen genomför digitala styrelsemöten. Detta gäller:

 • Besök Linde AB
 • Lindesbergsbostäder AB
 • Linde Energi AB
 • Linde Stadshus AB
 • Fastigheter i Linde AB

Familjecentralen

 • Familjecentralen är stängd.

Fritidsgårdar

 • Alla fritidsgårdar i Lindesbergs kommun är stängda tillsvidare.

Gym

 • Actic gym på Badhuset Energikällan är stängd.
 • Lindesbergs kommuns gym för medarbetare är stängda.

Idrottshallar och anläggningar

 • Lindehov, Råsshallen och Fellingsbro ishall är stängda för all verksamhet 23 december - 24 januari. Undantag är Lindlövens IF a-lag som får träna och spela match på Lindehov.
 • Lindesberg Arenan är stängd 23 december - 24 januari, elitverksamhet undantas.
 • Övriga idrottshallar i kommunen är stängda för all form av träning och matchspel 23 december - 24 januari, skolverksamhet undantagen.

Kommunhuset

 • Kommunhusets reception är öppen som vanligt. Du rekommenderas dock att ta kontakt först och främst via e-post kommun@lindesberg.se eller telefon 0581-810 00
 • Möten med handläggare eller tjänstemän vid Lindesbergs kommun kan komma att ske digitalt.

Kulturskolan

 • Distansundervisning för elever födda 2004 och tidigare i de fall det är möjligt.
 • Förbud för föräldrar att vistas i Kulturskolans lokaler.
 • Uppehåll för ensembler med deltagare födda 2004 eller tidigare.

Politik

Politiska sammanträden genomförs digitalt i de fall där ärenden som inte innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas. Detta gäller:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden

Socialtjänsten

 • Möten med en handläggare görs i första hand via telefon eller digitalt.

Tillsynskontroller

 • Samhällsbyggnad Bergslagen ställer in alla tillsynskontroller förutom de akuta som görs vid exempelvis matförgiftning. Trängseltillsyn utförs också som vanligt.

Vård och omsorg

 • Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer i Lindesberg och Vedevåg har begränsat sin verksamhet.
 • På dagrehabiliteringen i Frövi, Lindesberg, Storå och Fellingsbro är gruppaktiviteterna inställda.
 • Träffpunkterna i Storå, Frövi, Lindesberg och Fellingsbro stängda.

Boenden för äldre

 • Planeringsmöten - så kallade SIP-möten- genomförs i första hand via telefon.
 • Restaurangerna är stängda tillsvidare.
 • Trygghetsplatserna i Lindesberg och Fellingsbro är stängda.

Åtgärder inom Lindesberg kommun som arbetsplats

 • Medarbetare är rekommenderade att skjuta fram fysiska möten och utföra de möten som går digitalt.
 • Samtliga medarbetare vid Lindesbergs kommun som kan jobba hemifrån har uppmanats att göra det.
 • Medarbetare som behöver vara på plats och kan ha en flexibilitet i arbetstider har rekommenderats att använda sig av detta för att minska smittspridningen.
 • Möjligheten att hålla avstånd och använda sig av rutiner för handhygien ses över för de medarbetare som behöver vara på plats.

Senast uppdaterad