Regler för att besöka ett boende

Det tidigare besöksförbudet på särskilda boenden för äldre är hävt av regeringen från 1 oktober. Du kan nu besöka en anhörig eller vän som bor på ett boenden i Lindesbergs kommun. Boka tid för ditt besök genom att kontakta boendet.

När du besöker en person vid ett boende behöver du vara varsam och strikt följa de regler som gäller vid besöket. På det viset ser vi gemensamt till att inte föra in smitta på ett boende.

Regler vid ett besök på ett särskilt boende i kommunen

De här reglerna gäller inför ett besök hos en person på ett boende:

  • Boka tid för ditt besök genom att kontakta personalen på boendet.
  • Ni får vara max två personer åt gången som besöker en person.
  • Om du har minsta symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma.
  • En person som har varit sjuk och ska besöka en person vid ett boende ska ha varit symtomfri i 48 timmar.

De här reglerna gäller under besöket:

  • Du som besökare får skyddsutrustning på plats av personalen för att på bästa sätt ge skydd åt den äldre personen som befinner sig i en riskgrupp.
  • Du får också sprita händerna innan besöket.
  • Du och personen som bor på boendet behöver hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varandra under besöket.

Senast uppdaterad