Rekommendationer för dig som är 70 år eller äldre

Du som är 70 år och äldre omfattas av samma råd som gäller för alla.

Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hema när du är sjuk. Tänk också på följande:

  • Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
  • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg. Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

Tips för att bibehålla dina sociala kontakter och hälsan

  • Håll kontakt med släkt och vänner på telefon och träffas på sådant sätt att du inte riskerar att bli smittad eller att sprida smittan vidare.
  • Delta gärna i digitala aktiviteter om du kan. På biblioteket kan du få stöd i att använda digitala verktyg.
  • Vistas och träffas gärna utomhus. Det främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta.
  • Försök att behålla regelbundna rutiner för sömn, fysisk aktivitet och måltider.
  • Om du är i behov av sjukhusvård eller behöver besäka primärvården ska du genomföra dina besök som planerat.

Vad gäller för mig som har fyllt 70 år på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Detta innebär de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya skärpta nationella råd på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning gäller även vid firande av högtider.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför kommande ledigheter och storhelgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad