Rekommendationer för dig som är 70 år eller äldre

Du som är 70 år och äldre omfattas av samma råd som gäller för alla.

Tidigare uppmanade Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina kontakter med andra människor så långt det går. Den särskilda rekommen­dationen gäller inte längre, utan du omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information till dig som är 70 år och äldre Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad