För dig som är vårdnadshavare till barn i förskola eller grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Högstadieskolorna undervisar delvis på distans. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare.

Senast uppdaterad