För dig som är vårdnadshavare till barn i förskola eller grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare.

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Det gäller även vid lättare symtom.

Symtom på covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Testa barn och ungdomar för covid-19

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län rekommenderar att ungdomar och barn från förskoleklass testas för covid-19 även vid milda symtom. På så vis kan vi i tid upptäcka områden med smitta i samhället. Barn på förskola behöver inte göra ett test.

Provtagning för barn och ungdom i Örebro Län på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Hur länge ska barn och ungdomar stanna hemma?

För att minska risken för smittspridning finns det riktlinjer för vad som gäller i olika situationer när ett barn är sjuk eller har varit sjuk och ska komma tillbaka till skolan.

Barn med symtom som inte har lämnat prov

Barn som har haft symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på barnet är friskt innan det kommer tillbaka till skolan eller förskolan.

Barn som har symtom i längre tid än 24 timmar ska stanna hemma till dess att allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit fri från feber i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Så länge allt detta gäller kan barnet fortsätta ha lätt hosta, lätt snuva eller ha en påverkad förmåga att känna smak eller lukt.

Lämna prov för covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats

Barn som väntar på provsvar

Barn som väntar på provsvar ska stanna hemma till dess att ni har fått svar på testet.

Barn som har covid-19

Barn som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

Barn som bor med någon som har covid-19

Barn som bor med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma om de är symtomfria. Det gäller barn i förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan. Var extra uppmärksam på om barnet får symtom.

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Förskolan och skolan har en samhällsviktig funktion och är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och att undervisning ska ske i skolan.

Senast uppdaterad