Hur länge ska barnet stanna hemma?

Om ett barn har varit sjuk är det viktigt att följa de riktlinjer som gäller för hur länge barnet ska vara hemma. Men vad är det egentligen som gäller? Här får du svar utifrån olika situationer.

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Det gäller även vid lättare symtom.

Symtom på covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa barn och ungdomar för covid-19

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län rekommenderar att barn och ungdomar från förskoleklass testas för covid-19 även vid milda symtom. På så vis kan vi i tid upptäcka områden med smitta i samhället. Barn på förskola behöver inte göra ett test.

Provtagning för barn och ungdom i Örebro Län på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska barn och ungdomar stanna hemma?

För att minska risken för att coronaviruset sprids är det viktigt att följa de riktlinjer som finns för när ett barn kan komma tillbaka till förskolan eller skolan efter att barnet har varit sjuk.

Barn som har symtom men inte har testat sig

Barn som har haft symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på barnet är friskt innan det kommer tillbaka till skolan eller förskolan.

Barn som har symtom i längre tid än 24 timmar ska stanna hemma tills dess att allt följande stämmer in:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit fri från feber i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Så länge allt detta gäller kan barnet fortsätta ha lätt hosta, lätt snuva eller ha en påverkad förmåga att känna smak eller lukt.

Barn som väntar på provsvar

Barn som väntar på provsvar ska stanna hemma till dess att ni har fått svar på testet.

Barn som har covid-19

Barn som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Barnet kan ha kvar vissa symtom efter covid-19

Barnet kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt men ändå vara frisk från covid-19. Barnet kan gå tillbaka till skolan igen när det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst två dygn sedan barnet hade andra symtom.

Barn som bor med någon som har covid-19

Barn som bor med någon som har covid-19 ska inte gå till skola eller förskola. Det gäller i minst 7 dagar från det att personen med covid-19 i hushållet testade sig.

1177 Vårdguidens webbplats: Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad