För dig som känner dig orolig eller utsatt

Situationen i samhället gör kanske att du känner dig orolig, ensam eller utsatt. Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd.

Samhället behöver dig som kan jobba och vill göra en insats! Vi förbereder oss just nu på stor brist på personal inom samhällskritiska funktioner. Vi söker dig som under en period kan jobba inom våra verksamheter med kort varsel. Vi behöver dig som vill göra skillnad. Du är viktig.

Via ett formulär kan du svara på några korta frågor om din nuvarande situation, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet samt önskemål om branscher som kopplar mot din arbetsprofil. Du kan då bli matchad med en behövande arbetsgivare i en annan bransch. Om det blir aktuellt med en visstidsanställning inom annan bransch, är det viktigt med en dialog med nuvarande arbetsgivare kring förutsättningarna innan du tillträder ny tjänst.

Formulär för att anmäla intresse för tillfällig annan tjänst

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Lindesbergs kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten.

Anmäl misstanke om oro för barn som far illa eller mår dåligt

Du som jobbar med barn och unga

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för anmälningspliktiga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver logga in som anställd för att komma åt e-tjänsten.

Du som är privatperson

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akut oro utanför kontorstid kontakta socialjouren i Örebro på tel: 019-14 93 50 eller 019-21 41 05.

Socialtjänsten kan hjälpa dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av närstående. Du kan få råd, samtalsstöd och omedelbart skydd, utifrån din situation och dina behov.

0581-810 00 på vardagar, eller socialjouren 019-14 93 50 kvällar, nätter eller helger.

Vid akut situation, ring polis 112.

Mer information om våld i nära relationer

Mer stöd för dig som är utsatt för våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, möjlighet till samtal på flera olika språk.

Mer stöd för dig som är senior

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Äldrelinjen på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-22 22 33, vardagar kl. 8–19 och helger kl. 10–16.

Genom socialtjänsten kan du som vårdnadshavare få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Socialtjänsten når du via kommunens växel 0581-810 00.

Anhörigstöd erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

0581-810 83 eller anhorigstod@lindesberg.se

Telefontider måndag, onsdag och fredag kl. 8-10.

Anhörigstöd på kommunens webbplats

För dig som är vuxen (från 18 år)

Vuxeneheten och alkohol- och narkotikagruppen kan ge dig råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol och droger.

Kontakta oss via kommunens växel, 0581-810 00.

För dig som är ung

Du som är upp till 19 år kan vända dig till elevhälsoteamet för information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol och droger.

Läs mer om elevhälsoteamet och hur du kontaktar oss

Du kan också kontakta fältarna om du är orolig över något som rör missbruk och beroende.

Läs mer om fältarna och hur du kontaktar oss

Du som saknar pengar till det mest nödvändiga

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd.

Här finns mer information om försörjningsstöd och hur du ansöker

Du som vill ha personlig rådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi och hitta vägar till skuldfrihet.

0581-810 00 eller ann.heinemann@lindesberg.se

Mer information om budget- och skuldrådgivning

Företagsjouren, som drivs av Region Örebro län, hjälper dig med kontakter och information för professionell företags­rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

019-602 99 00, vardagar kl. 9–12 och 13–16 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Senast uppdaterad