För föreningar

Lindesbergs kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande kultur- och fritidsaktiviteter. Här finns en sammanfattning över vad som gäller just nu.

Regeringen har rekommenderat att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör stängas tills vidare. Rekommendationen berör inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare.

Allmänna råd om personligt ansvar

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridningen har Folkhälsomyndigheten bland annat angivit i de allmänna råden att:

 • på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

Allmänna råd: håll avstånd och ta personligt ansvar på Folhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Allmänna råd till föreningar

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten anger att föreningar bör för att undvika spridning av covid-19:

 1. Om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Allmänna råd: håll avstånd och ta personligt ansvar på Folhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Allmänna råd till idrottsföreningar

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten anger att idrottsföreningar bör för att undvika spridning av covid-19: 

 1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks.
 2. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
 4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
 5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra
 2. inte dela utrustning med varandra
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 4. undvika gemensamma omklädningsrum
 5. resa till och från aktiviteten individuellt
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Allmänna råd: håll avstånd och ta personligt ansvar på Folhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det innebära att verksamheten gör följande åtgärder:

 • Ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • Ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien.
 • Ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Gym och sportanläggningar som är öppna för allmänheten är skyldiga att fastställa ett maxantal för hur många personer som får vistas i lokalerna.

Frågor och svar om regler för gym och sportanläggningar på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd göra följande:

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses följande:

1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och

2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Om idrottsaktiviteter genomförs för personer födda 2004 och tidigare

I de fall idrotts- och fritidsaktiviter genomförs ska de enligt de allmänna råden genomföras på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet tänka på följande:

 • Hålla avstånd till varandra.
 • Inte dela utrustning med varandra.
 • Genomföra aktiviteten utomhus när det är möjligt.
 • Undvika gemensamma omklädningsrum.
 • Resa till och från aktiviteten individuellt.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd angående idrott och träningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad