För föreningar

Föreningslivet påverkas på många olika sätt med anledning av coronaviruset. Samtidigt är det viktigt att så långt det är möjligt fortsätta bedriva aktiviteter inom idrott och kultur- och föreningslivet. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informera era medlemmar om hur vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Idrott och motion

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. De allmänna råden och rekommendationerna gäller i samband med idrott och motion precis som vid andra aktiviteter. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom, att hålla avstånd och att helst idrotta och motionera utomhus. Men det är fortfarande viktigt att det sker i mindre grupper som inte blandas och att det finns rutiner för att deltagare ska kunna åka hem vid symtom.

Barn och unga

Det är de vuxnas ansvar att visa och förklara för barn och unga hur de kan göra för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Samma råd och rekommendationer gäller för både barn, unga och vuxna. Men för barn och unga är det extra viktigt att kunna träffa andra och ha sociala aktiviteter. Därför behöver föräldrar och de som ordnar aktiviteter för barn och unga göra det möjligt att hålla avstånd, att stanna hemma vid symtom, helst umgås utomhus och undvika stora samlingar. Att tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion är också viktigt.

Rekommendationer och regler för olika verksamheter

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information till olika verksamheter som berörs av covid-19, exempelvis idrottsföreningar, träningsanläggningar, kör-, musik- och orkesterverksamhet.

Information till verksamheter om covid-19, på folkhälsomyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Mer information om coronaviruset och idrott

RF-SISU Örebro läns webbplats har information om hur coronaviruset påverkar föreningsidrotten. Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet har samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset och idrott. Länk till annan webbplats.

Material att sprida till era medlemmar

Dela gärna ut foldrar och sätt upp affischer på olika språk i era lokaler för att informera om hur vi tillsammans kan begränsa smittspridningen.

Informationsmaterial för utskrift

Affisch - Att hålla avstånd är att visa omtanke Pdf, 628.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens informationsmaterial på svenska och andra språk. Länk till annan webbplats.

Filmer

På 1177 vårdguiden finns filmer och information på olika språk om hur man kan hjälpa till att minska smittspridningen av coronaviruset. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad