Nationella allmänna råd och rekommendationer

Just nu gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridning av covid-19 i Sverige.

Alla har en skyldighet att hindra spridning av covid-19 i samhället. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du få en översikt om vad som gäller just nu i de nationella allmäna råd och rekommendationerna.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att du bör:

 • Begränsa nya nära kontakter
  Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer i trängsel
  Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i till exempel butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller tills vidare.

Stanna hemma om du är sjuk men sök vård

Nödvändig närkontakt som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Publiktak på 8 personer

För allmänna sammankomster gäller ett publiktak på 8 personer. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen undantas.

Så berörs verksamheter

Enligt föreskrifterna och allmänna råden omfattas också verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser av beslutet om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.

Verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skolor omfattas inte

Skolor omfattas inte av de skärpta föreskrifterna och allmänna råden i nuläget. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Så berörs arbetsplatser

Arbetsgivare i Lindesbergs kommun bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

 • Uppmana personalen att arbeta hemifrån.
 • Erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån.
 • Skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Det är arbetsgivares viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de skärpta föreskrifterna och allmänna råden gäller.

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Detta innebär de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya skärpta nationella råd på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning gäller även vid firande av högtider.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför kommande ledigheter och storhelger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad