En vecka fri från våld - 2023

Flicka i svartvitt format som sträcker ut handen som en symbol för stopp.

Under vecka 47 genomfördes den årliga, nationella kampanjen En vecka fri från våld. Kommunens arbete mot våld pågår året om, men under kampanjveckan anordnades flera aktiviteter med syftet att belysa om våld i nära relationer.

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp som innefattar alla former av våld mot någon man har, eller har haft, en nära relation med. Exempelvis en familjemedlem eller en partner. Män står för den övervägande delen av våld mot kvinnor i nära relation, men våldet förekommer både i heterosexuella och samkönade relationer och utövas även av kvinnor mot män.

Våldet i sig kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, underliggande eller hedersrelaterat förtryck. Det kan också vara ekonomiskt, riktat mot en funktionsvariation, riktat mot husdjur eller vara våld som bevittnas av ett barn.

Vad gör Lindesbergs kommun?

Arbetet mot våld i nära relation pågår året runt i Lindesbergs kommun. Bland annat arbetar vi med:

  • Våldsförebyggande arbete med riktade insatser mot skolor tillsammans med polisen.
  • Handlingsplan för hela kommunen i samverkan med region, polis och brottsofferjouren med syfte att öka kunskap om och upptäcka våldsutsatthet och våldsutövare samt hänvisa till stöd.
  • Förebygga våldsutsatthet och våldsutövande.
  • Normer och värderingar i skolor.
  • Storåskolan har våldsprevention på schemat för årskurs 8, MVP (Mentors in violence prevention) vars syfte är att förebygga våld och kränkningar samt främja lärmiljön i skolan.
  • Föräldrastöd.
  • Insatser för våldsutövare.
  • Insatser för våldsutsatta.
  • Insatser för barn som bevittnat våld.

Senast uppdaterad