Familjehem och jourhem

Vi söker dig som kan tänka dig att stötta ett barn eller ungdom.

Fyra händer som tillsammans har ett rött hjärta i handflatorna

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.

Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj, med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Uppdraget som familjehem omfattar den dagliga omvårdnaden och den känslomässiga omsorgen om barnet. Därutöver ingår även kontakter med barnets skola, andra viktiga vuxna, socialsekreterare och samarbete med föräldrarna.

Skicka in en intresseanmälan för att bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan bli familjehem?

Vi söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som jour- eller familjehem. Familjehem kan se ut på många sätt: man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid/deltid eller studera.

  • Vi söker trygga och pålitliga vuxna som finns där oavsett vilka svårigheter som uppkommer kring barnet. Det behöver finnas utrymme och tid att ta emot barnet eller ungdomen utifrån dess behov.
  • Man behöver ha tålamod och uthållighet och kunna, och även vilja arbeta i ett team tillsammans med socialtjänst, föräldrar och andra viktiga instanser kring barnet. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar.

Innan ni som familj får ta emot ett barn eller en ungdom i ert hem, genomför vi en familjehemsutredning tillsammans med er. Vi bedömer er lämplighet och era resurser för att bli familjehem, för specifikt det barnet eller den ungdomen som vi överväger att placera hos er.

Ersättning för uppdrag beräknas alltid enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner samt socialnämndens antagna riktlinjer i Lindesbergs kommun.

Jourhem

Vi söker familjer som bor i kommunen och som har intresse och möjlighet för ett uppdrag som kontrakterat jourhem. Jourhemmet ska ta emot barn/ unga i sitt hem för tidsbegränsad placering samtidigt som barnets/den unges behov utreds. Placeringen kan behöva ske i en akut situation, men kan även ske planerat.

Familjen vi söker ska vara trygga, stabila och kompetenta vuxna med de egna barnen helst lite äldre eller redan utflugna. Familjen ska ha gott om plats och ha ett par extra rum i sitt hem. Det är en fördel om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj.

Ni ska vara lyhörda för barns behov, ha god förmåga att samarbeta med det placerade barnets föräldrar och socialtjänsten.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller fast ekonomisk ersättning som utgår enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendation. Kravet är att en vuxen är hemma på heltid.

Kontakta familjehemssekreterarna för mer information

Monica Janis Frödin

0581-816 69

monica.janis-frodin@lindesberg.se 

Anette Karlsson

0581-812 16

anette.karlsson1@lindesberg.se

Senast uppdaterad