Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige (FÖS) är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar. Gruppträffarna riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn som är 0-18 år.

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och samtidigt få möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning.

Grupprogrammet är uppdelat i fem olika träffar med varsitt tema.

  • Träff 1 - Familj i nytt land
  • Träff 2 - Skola, pojkar och flickor
  • Träff 3 - Hälsa och sjukvård
  • Träff 4 - Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Läs mer om träffarnas innehåll på Föräldraskap i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraskap i Örebro

I Örebro län finns ett 40-tal utbildade gruppledare som kan hålla i gruppprogramet. Några av dessa gruppledare pratar även flytande arabiska, somaliska, tigrinja, dari, ryska och engelska.

I nuläget finns det ingen lokal grupp i norra länsdelen i Örebro län (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun). Du kan däremot anmäla ett intresse om att starta upp en grupp genom att kontakta Susann Cederlund som är folkhälsoutvecklare.

Kontaktuppgifter

Susann Cederlund, Folkhälsoutvecklare

Mejl: susann.cederlund@nora.se

Telefon: 070-219 39 50

Senast uppdaterad