Flyktingmottagande i Lindesberg

Migrationsverket har uppmanat alla kommuner att vara i beredskap för att ta emot människor på flykt och i Lindesberg är vi redo för att hjälpa till utifrån vårt ansvar som kommun.

Två vuxna och tre barn syns som silhuetter mot solnedgången. De står under ett träd vid en parkbänk.

Mottagning för nyanlända (flyktingmottagningen) är en del av arbetsmarknadsenheten på Masugnen.

Samverkan mellan myndigheter

Vi i Lindesberg kommun samverkan även med andra aktörer så som Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Örebro och de andra kommunerna i regionen kring många praktiska frågor som ska samordnas.

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med bosättning, mottagning och etablering av nyanlända. Om du har fått uppehållstillstånd som flykting, är nyanländ och bosatt i Lindesbergs kommun ska du först vända dig till Arbetsförmedlingen. Handläggarna i vår verksamhet samarbetar med Arbetsförmedlingen och kan sedan hjälpa till med exempelvis arbetsmarknadsinsatser.

Försörjning under etableringsperioden

Under den så kallade etableringsperioden får den nyanlände ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Kommunen ansvarar för försörjningen av personer som har fyllt 65 år vid ankomst till Sverige eller som av någon anledning inte kan delta i olika etableringsinsatser. Vad gäller asylsökande och andra flyktingar från Ukraina som omfattas av massflyktingdirektivet, är det Migrationsverket som ansvarar för logi, kost och dagersättning till individen.

Stöd Vid flyktingmottagandet

Lindesberg kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår flyktingmottagning. Servicen kan vara något av följande:

  • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning för nyanländ som anvisats av Migrationsverket till vår kommun.
  • Vägledning som exempelvis hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med blanketthantering, ansökan om skolan och barnomsorg samt information om kommunen.
  • Ansökan till Svenska för invandrare (Sfi) för de som har rätt att delta i dessa studier.

Mer information om flyktingmottagandet

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av de personer som söker asyl och de som fått tillfälliga uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Mer information om de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Örebro län har samlad information om flyktingsituationen från myndigheter och andra kommuner.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta flyktingmottagningen

Fatin Shakir

fatin.shakir@lindesberg.se

0581-816 71

Öppettider måndag till fredag klockan 10-11.

Webbplats för ​​dig som är nyanländ i Sverige

Informationsverige.se är en webbplats för dig som är nyanländ i Sverige och kan läsas på många olika språk.

På webbplatsen finns bland annat information om Sveriges kommuner, vilka regler som gäller för vård, boende, studier och arbete.

Besök informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad