VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, id svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Foto: MSB

Information i radio och TV

Radio och TV är de kanaler som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

"Hesa Fredrik"

Varningssystemet utomhus består av ljudsändare. De kan användas för varning vid alla typer av faror. I Lindesbergs kommun finns totalt 7 st ljudsändare på följande platser:

 • Lindemaskiner
 • Polishuset Lindesberg fläktrum
 • LIBO Banvägen 28
 • Arwin Meritor fläktrum
 • Korsnäs Frövi fläktrum
 • Frövi norra Bangatan 28 NCC
 • Gamla Polisstationen Frövi Kofallsvägen 1
 • Fröviskolan Frövi

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information, i första hand P4 Örebro.

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna viktigt Meddelande och faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Externa aktörer

VMA, Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

MSB.se Länk till annan webbplats.

Dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

SMHI.se Länk till annan webbplats.

Civil.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad