Äldre

Det finns olika möjligheter att få hjälp om du behöver extra stöd för att klara vardagen. Det kan handla om att krafterna börjar avta för dig som blivit äldre.
I Lindesbergs kommun finns boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård.

Du ska ges möjlighet att bo kvar i ditt eget hem och egna miljö så länge du önskar det. När förhållandena ändras kan du kontakta biståndshandläggarna i kommunen för att få mer information om vilken hjälp du kan ansöka om.

Vid frågor:
Biståndshandläggarnas servicetelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Relaterad information

Senast uppdaterad 2018-06-01