Vilket stöd kan man få?

Vi erbjuder, efter biståndsbeslut, en mängd insatser för att underlätta vardagen för dig som är äldre.

Kommunen erbjuder bland annat:

  • Hemtjänst i olika former med stöd och service i hemmet
  • Hemsjukvård till dig som inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, utan behöver hälso- och sjukvård i hemmet
  • Särskilt boende, när du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma
  • Stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som är funktionshindrad
  • Dagverksamhet för att få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro med andra

För att få del av de insatser som kommunen erbjuder, behöver du göra en ansökan enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vid frågor:
Biståndshandläggarnas mottagningstelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-10-11