Äldreboende - Särskilt boende

Om du inte längre kan få ditt behov av vård, omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem, kan du ansöka om att få en plats på ett särskilt boende. Ansökan görs hos kommunens biståndhandläggare.

Beviljas du plats på ett av våra boenden innebär det att du tecknar ett vanligt hyreskontrakt för den lägenhet du tilldelas. Du får möblera lägenheten själv, med undantag för sängen som redan finns på plats. Du får tillgång till gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.
Det finns sex särskilda boenden i Lindesbergs kommun, dessa finns i olika delar av kommunen.

Boendena är bemannade dygnet runt, det finns tillgång till sjuksköterskor som har det medicinska ansvaret samt tillgång till arbetsterapeut för rehabilitering.
Alla medarbetare har tystnadsplikt.

Avgifter
Hyra för lägenhet, omsorgsavgift samt avgift för mat.

Ansökan:
Biståndshandläggarnas mottagningstelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-10-11