Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har behov av att ändra något i din bostad kan du ansöka om bidrag för att anpassa och göra din bostad tillgänglig.

Bidraget avser anpassning av den permanenta bostaden för att underlätta för personen med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen.

Ansökan

Det är Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som tar emot din ansökan om bostadsanpassning.

Senast uppdaterad 2018-06-01