Aktuellt - anhörigstöd

Här presenterar vi studiecirklar, föreläsningar m.m. som är på gång för dig som anhörig.

Anhörigträffar

På kommunens anhörigcentrum kan du delta i anhörigträffar för att möta andra som befinner sig i liknande situation som du. På träffarna tar vi upp det som är viktigt för dig.

Ingen föranmälan behövs. Fika erbjuds till självkostnadspris.

Utöver att ha en stödjande uppgift kan anhörigträffarna också vara ett forum för information och dialog med olika företrädare från kommunen eller andra aktörer.

Anhörigträffarna arrangeras ibland i samarbete med olika föreningar och organisationer.

Senast uppdaterad 2019-04-30