Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Hur ansöker jag?
Vem kan få försörjningsstöd?
Beslut
Hur gör man när man överklagar?
Tystnadsplikt

Kontakt

Nybesökssamtal
Telefontid: Måndag, torsdag 13-14
Kommunens växel 0581-810 00

Handläggare
Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-10
Kommunens växel 0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-10-10