Familjeteamet

Familjeteamet hjälper familjer som av olika skäl hamnat i problem och som vill ha stöd att komma vidare. Verksamheten erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. För att få stöd från familjeteamet krävs beviljat beslut om insats från socialtjänsten.

Familjeteamet utgår från att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem och svårigheter berör alla och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete.

Målet med familjebehandling är att initiera och skapa en varaktig positiv förändring. Det kan till exempel vara att

  • Familjen kan kommunicera och komma överens.
  • Föräldrarna hittar nya strategier för att möta barnets/barnens behov.
  • Familjen hittar en tydlig struktur, rollfördelning och ett gott samspel.
  • Föräldrarna vidarutvecklar ett empatiskt och mentaliserande förhållningsätt gentemot barnen.
  • Barn, ungdomar och föräldrar stärks i impuls- och konflikthantering.

Kontakt

Familjeteamet tillhör mottagningsgruppen för barn- och unga i kommunen. För att ansöka om insats kontakta Lindesbergs kommuns växel 0581-810 00 och fråga efter mottagningsgruppen Barn och unga.

Besöksadress
Kristinavägen 26
711 30 Lindesberg

Senast uppdaterad 2020-08-27