Kontaktfamilj, kontaktperson

Vi på socialtjänsten söker kontinuerligt nya personer som vill/kan ta uppdrag som kontaktperson/familj för barn och unga.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Ibland behöver barnet / barnen få komma till er kanske för en eller två helger i månaden.

Familjen som godkänns som kontaktfamilj får sitt uppdrag från socialnämnden i Lindesberg. Uppdraget som kontaktfamilj kan handla om avlastning till en förälder med en ensam och tung situation med barnet eller att barnet/ barnen behöver kompletterade vuxna utöver de egna föräldrar. I uppdraget som kontaktfamilj ingår alltid nära samarbete med både förälder/ föräldrarna och socialsekreteraren.

Kontaktperson

Som kontaktperson ställer du upp med din tid och ditt engagemang för en ungdom som antingen kan bo kvar hemma hos sina föräldrar eller som flyttat till eget boende.

Den som utreder och godkänner dig som kontaktperson för en ungdom är en socialsekreterare, som du sedan kommer att ha ett tätt samarbete med.

Uppdrag som kontaktperson kan se mycket olika ut beroende på ungdomens behov, men för det mesta blir du en viktig vuxenkontakt och ett extra stöd för ungdomen. Hur ditt uppdrag ser ut formulerar vi tillsammans i ditt kontaktpersonsuppdrag.

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utges alltid enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting, socialnämndens antagna riktlinjer samt uppdragets omfattning.

Välkommen att kontakta oss för mer information och intresseanmälan!

Familjehemssekrererare:
Karin Viktorsson 0581-812 16
Monica Frödin 0581-816 69

Senast uppdaterad 2019-06-03