Trygghetslarm

För att du som bor i eget boende ska känna dig trygg och säker i vardagen finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Trygghetslarmet fungerar inomhus i din bostad.

Om trygghetslarm​

Vi använder oss av digitala trygghetslarm som söker nät från flera mobiloperatörer och använder den signal som fungerar bäst. Det kan därför vara så att ett digitalt larm fungerar utan problem, även om en viss operatör fungerar dåligt.

Det digitala larmet slutar inte att fungera även om det blir strömavbrott. De digitala larmen har hög batterikapacitet och klarar av även längre strömavbrott.

Trygghetslarm för dig över 80 år

Du som är över 80 år beviljas trygghetslarm om du önskar. Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Ansökan och kontakt

Har du frågor eller vill ansöka om trygghetslarm, kontakta biståndshand­läggaren.

Ring biståndshandläggaren på telefon 0581-817 01. Våra telefontider är måndag till fredag klockan 8-9.30.

Du kan också skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se.

Ladda ner blankett och skicka in din ansökan via post Länk till annan webbplats.

Avgift

Vi tar ut en avgift för trygghetslarm vilken justeras årligen efter prisindex.

Senast uppdaterad