Flyktingmottagande i Lindesberg

Som kommun ansvarar vi för ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Vi har också det sociala ansvaret för de vuxna asylsökande som kommer till Lindesberg.

Flyktingmottagningen är en del av arbetsmarknadsenheten på Masugnen.

Samverkan mellan myndigheter

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med bosättning, mottagning och etablering av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Vi ordnar också så att barnen blir anmälda till skola och förskola.

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting, är nyanländ och bosatt i Lindesbergs kommun ska du först vända dig till arbetsförmedlingens etableringshandläggare. Handläggarna på flyktingmottagningen samarbetar med Arbetsförmedlingen och kan sedan hjälpa till med praktikplats eller instegsjobb.

Försörjning under etableringsperioden

Under den så kallade etableringsperioden får den nyanlände ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Kommunen ansvarar för försörjningen av personer som har fyllt 65 år vid ankomst till Sverige eller som av någon anledning inte kan delta i olika etableringsinsatser.

Rätt till tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter.

Lindesbergs kommun samverkar även med andra aktörer såsom Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Örebro och övriga kommuner i länet kring många praktiska frågor som samordnas.

Mer information om flyktingmottagandet

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av de personer som söker asyl.
Mer information om de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

Länsstyrelsen Örebro län samlar information om flyktingsituationen från myndigheter och andra kommuner.

Flyktingmottagningen Lindesberg

Fatin Shakir
Flyktinghandläggare
0581-816 71

Öppettider: Mån-Fre kl. 10.00–11.00

Övrig tid är flyktingmottagningen uppbokad med besök och kan inte ta emot dig.

Hemsida för ​​nyanlända på många språk

www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en hemsida för nyanlända i Sverige och kan läsas på många olika språk.

På hemsidan finns bl.a. information om vad som finns i Sveriges kommuner, vilka regler som gäller för vård, boende, studier, arbete mm.

Informationen om Lindesbergs kommun finns idag på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, somaliskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och tigrinskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2018-08-28