Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är ny i Sverige och

  • har en etableringsplan
  • eller är anhöriginvandrare

Samhällsorientering i samverkan (SOS)

I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Karlskoga, Degerfors, Nora, Lindesberg, Hällefors, Lekeberg och Örebro kommun för att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Utbildningsverksamheten samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga.

Samhällsorienteringen utgår ifrån boken ”Om Sverige” men själva utbildningen sker i dialogform där nyanländas frågor och behov vid utbildningstillfällena styr inriktningen. Det vanligaste sättet utbildningarna genomförs på är en dag i veckan under tio veckor i hemkommunen. Det förekommer också intensivutbildningar.

Frågor om kursen?

Per Nilsson Klack
per.klack@lindesberg.se
0581-816 27

Senast uppdaterad