Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Boendestöd - ett stöd i vardagen

Den som har en psykiatrisk diagnos kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. Därför finns boendestöd som ett komplement till hemtjänsten.

Målet med boendestöd är att du ska få rätt stöd för att kunna förbättra din livskvalitet. Bodendestöd vänder sig till personer över 18 år. Stödet syftar till att du ska ha möjlighet att hitta struktur och strategier för att var så självständig som möjligt.

Stödet är individanpassat och formas tillsammans med dig. Målet med insatsen är att ta tillvara på dina resurser för att skapa en bra tillvaro. Boendestöd kan ske både genom fysiska besök eller via telefonsamtal.

Boendestödjaren stöttar dig med de områden du behöver stöttning i, det kan exempelvis vara att handla, gå igenom post, städa eller att göra en veckoplanering. De fungerar även som ett stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård.

Boendestöd gör alltid aktiviteterna tillsammans med dig och du ska vara delaktig i det stöd som ges.

Avgift

Boendestöd är kostnadsfritt

Ansökan

Du ansöker om boendestöd hos handläggare.

Kontakta handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8.00-9.00

Tisdag och torsdag 13.00-14.00

Handläggare LSS och SoL

0581-817 79

Senast uppdaterad 2020-02-18