Personligt ombud

Ibland kan det vara skönt att ha någon vid sin sida och då kan ett personligt ombud vara den rätta.

En kvinna med långt hår och utstäckta armar på en äng.

Du som bor i Lindesberg eller Nora kommun har möjlighet att få ett personligt ombud. De personliga ombuden vänder sig till dig med psykisk sjukdomshistoria som är i behov av stöd och service.

Vad kan vi stötta med?

Vi kan stötta med:

  • att ge råd och stöd
  • hjälp att fylla i blanketter och ansökningar
  • hjälp i kontakten med olika myndigheter
  • att se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • att samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet!

Hur fungerar personligt ombud?

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till.

Du kontaktar oss själv eller ber någon anhörig eller myndighetsperson hjälpa dig med det. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Vi bokar tid och plats för ett första informationsmöte. Därefter gör vi en bedömning om vi kan ta oss an ditt uppdrag eller inte. När vi tagit oss an ditt uppdrag upprättas en gemensam planering med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi gemensamt för att uppnå dina mål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis återkomma och söka hjälp för nya uppdrag.

Stödet är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden har tystnadsplikt.

Personligt ombud - information in english Pdf, 294.5 kB.

Kontakta personligt ombud

Maria Hanseborg

079-060 47 40

maria.hanseborg@lindesberg.se

Erik Andersson

070-430 28 43

erik.andersson@lindesberg.se

Senast uppdaterad