Frågor och svar om personligt ombud

Här hittar du vanlig frågor och svar om personligt ombud.

Klicka på den fråga du vill ha svar på, då visas svaret direkt under frågan.

Vem kan få ett personligt ombud?
Hur får jag kontakt med personligt ombud?
Vad gör personliga ombud?
Vem bestämmer om man får ett personligt ombud eller inte?
Vad avgör om man får ett personligt ombud?
Jag har en neuropsykiatrisk diagnos, kan jag få stöd av ett personligt ombud?
Varför säger ni ibland nej till uppdrag?
Hur lång tid måste jag vänta på att få träffa ett personligt ombud?
Var kan vi träffas? Jag har svårt att ta mig till ert kontor, kan ni komma hem till mig istället?
Kostar det något att ha ett personligt ombud?
Har ni tystnadsplikt?
Blir jag registrerad och journalförd om jag har kontakt med personligt ombud?
Hur länge kan man ha hjälp av ett personligt ombud?
Mina anhöriga tycker jag ska ha ett personligt ombud, får jag det då?
Min socialsekreterare, vårdkontakt eller myndighetsperson tycker att jag borde ha kontakt med er, kan de ställa det som krav?
Kan personliga ombudet följa med mig till myndigheter på möte?
Jag vill inte ha kontakt med min handläggare, vad kan ni göra?
Får jag ha med mig någon till vårt första möte?
Jag är i akut behov av hjälp, kan ni hjälpa mig?
Kan personligt ombud hjälpa mig att sköta min ekonomi?
Kan man ha ett personligt ombud för att slippa känna sig så ensam?
Kan personliga ombudet hjälpa mig att hålla ordning hemma?
Kan jag få personligt ombud fast jag redan har kontakt med flera olika myndigheter?
Jobbar ni kvällar och helger?
Har jag rätt att få stöd av ett personligt ombud?
Om jag är missnöjd med min kontakt med personligt ombud?

Senast uppdaterad 2019-09-05