Gruppboende

I kommunen finns 14 grupp- och servicebostäder (LSS-boende) för personer med funktionsnedsättning.

Sju gruppbostäder ligger i centrala Lindesberg och de övriga ligger i Guldsmedshyttan, Gusselby, Vedevåg och Frövi.

För att få en lägenhet i en gruppbostad måste du göra en ansökan om bostad med särskild service för vuxna och därefter få ett beslut om en lägenhet i ett gruppboende.

Kontakta LSS-handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8-9

Tisdag, onsdag och torsdag 13-14

Servicetelefon

0581-817 79


Senast uppdaterad 2019-04-30