Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Syftet med daglig verksamhet är att du som har en funktionsnedsättning ska få en meningsful sysselsättning. Den ska också bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter.

Det övergripande målet är att ha en meningsfull sysselsättning och en trivsam arbetsplats. För den enskilde kan träning leda till en möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. Daglig verksamhet ska anpassas till varje persons individuella behov i den mån det är möjligt.

Man kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS om man är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, samt tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Om du inte tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS, men har en betydande funktionsnedsättning, kan du ansöka om daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen.

Ansöka

För att ansöka om daglig verksamhet/sysselsättning kontakta kommunens LSS-handläggare.

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Relaterade e-tjänster

Senast uppdaterad 2020-08-27