Tolk

Regionen Örebro läns tolk- och översättarservice arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och privatpersoner som inte talar svenska.

 

Tolkcentralen vänder sig i första hand till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada.

Tolk- och översättarservice
Tolkcentralen - teckenspråk

Senast uppdaterad 2019-04-30