Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom

Barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

Det ska vara ett komplement till föräldrarhemmet, både för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för den som inte alls kan bo hemma med sin familj.

Avgifter
Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria, man betalar för egna personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan exempelvis vara egna kostnader för fritidsresor och utflykter.
Enligt LSS framgår om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna, med stöd av denna lag, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader.
Avgifterna regleras årligen med konsumentprisindex för livsmedel.

Ansökan
Du ansöker hos kommunens LSS-handläggare, se nedan

Kontakta LSS-handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8-9

Tisdag, onsdag och torsdag 13-14

Servicetelefon

0581-817 79


Senast uppdaterad 2019-04-30