Farlig verksamhet

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen. I Lindesbergs kommun finns verksamheter som omfattas av detta.

Sevesoverksamhet i Lindesbergs kommun

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen.

Inom Lindesbergs kommun finns två verksamheter med högre kravnivå

  • Nammo Liab AB
  • SAAB Bofors Test Center

Mer information om farlig verksamhet och Sevesolagstiftningen hittar du på Nerikes Brandkårs hemsida.

Senast uppdaterad 2019-08-19