Information med anledning av coronaviruset

Illustrativ bild av coronavirus kraftigt uppförstorat.

Lindesbergs kommuns ledningsgrupp har kontinuerliga stabsmöten och följer utvecklingen kring det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Sidan senast uppdaterad 16 september 2020 14.47

Ny information

 • Förskola och skola
  • När ska barn och ungdomar stanna hemma?
  • Testa barn och ungdomar för covid 19
  • Hur länge ska barn och ungdomar stanna hemma?

Innehåll på sidan

Behöver du hjälp att handla mat eller medicin?

Om du ingår i en så kallad riskgrupp, är sjuk eller har symtom på sjukdom ska du stanna hemma. Då kan det vara bra att få hjälp att handla mat och mediciner. Röda Korset erbjuder kostnadsfri handling och leverans hem.

 1. Ring 0722-12 10 19
 2. Personen som svarar ger dig en kod.
 3. Du blir uppringd av en volontär från Röda Korset som ska handla åt dig. Volontären uppger koden för att identifiera sig för dig.
 4. Volontären handlar dina varor på de affärer du vill.
 5. Varorna levereras till din dörr med ett kvitto på påsen.
 6. Du får en faktura på beloppet skickad hem till dig. Leveransen är kostnadsfri.

 1. Ring 0722-12 10 19
 2. Personen som svarar ger dig en kod.
 3. Du blir uppringd av en volontär från Röda Korset som ska handla åt dig. Volontären uppger koden för att identifiera sig för dig.
 4. Volontären ger dig sitt personnummer.
 5. Logga in med din e-legitimation på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Skriv en fullmakt till volontären i e-tjänsten.
 7. Volontären handlar din medicin.
 8. Medicinen levereras till din dörr med ett kvitto i påsen.
 9. Du får en faktura på beloppet skickad hem till dig. Leveransen är kostnadsfri.

Om du inte har e-legitimation kan du ändå få hjälp att handla mediciner. Prata med volontären så hjälper hen dig.

Låna böcker och få de levererade hem till dig

Är du 70 år eller äldre och har svårt att komma till biblioteket på grund av coronaviruset? Då kan du låna böcker och få de levererade hem till dig.

Ring eller maila biblioteket så hjälper de dig.
0581-811 40
biblioteket@lindesberg.se

Påverkan på kommunens verksamheter

Lindesbergs kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen.

Vårt arbete är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi prioriterar att i första hand upprätthålla samhällsviktig verksamhet och det kommunala grunduppdraget mot medborgarna samt kommunens långsiktiga uppdrag. Det kan innebära att vi måste justera, dra ned på eller stänga vissa verksamheter. Syftet är att minska smittspridningen och värna om personal och uthålligheten i vår organisation.

Regeringen gick ut den 17 mars med rekommendationer om att gymnasieskolor, vuxenskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska övergå till fjärr- och distansundervisning. Detta för att fördröja spridningen av corona, covid-19.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Masugnen har delvis distansundervisning från höstterminen.

För att förhindra risken för smitta av covid-19 tillåter vi tills vidare inte besök på särskilt boende enligt socialtjänstlagen inom socialförvaltningen. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Lindesbergs kommun arbetar med lösning för att skapa mötesplatser utomhus på äldreboenden.

När ska barn och ungdomar stanna hemma?

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Det gäller även vid lättare symtom.

Symtom på covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa barn och ungdomar för covid-19

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län rekommenderar att ungdomar och barn från förskoleklass testas för covid-19 även vid milda symtom. På så vis kan vi i tid upptäcka så kallade klustersmittor i samhället. Barn på förskola behöver inte göra ett test.

Provtagning för barn och ungdom i Örebro Län på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge ska barn och ungdomar stanna hemma?

Barn och ungdomar som har haft symtom kan gå till förskolan eller skolan igen när de har varit helt friska i minst 48 timmar.

Barn och ungdomar som har testat sig och har covid-19

Barn och ungdomar som har covid-19 ska stanna hemma från skolan tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symtomen.

Vissa symtom kan vara kvar efter covid-19

Barn och ungdomar som har haft covid-19 kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att ha blivit frisk. Enligt hälso- och sjukvårdens rekommendationer kan elever och förskolebarn komma tillbaka till skolan ändå om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom.

Barn och ungdomar som har varit sjuk och har testat sig men inte har covid-19

Barn och ungdomar som har varit sjuk, har testat sig men inte har covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka. Barnet behöver då inte ha varit symtomfritt i 48 timmar och inte heller vänta i 7 dagar från de första symtomen så som vid bekräftad covid-19. Vid ett negativt test för covid-19 ska barnet vara feberfritt och känna sig frisk innan barnet kan komma tillbaka till skolan eller förskolan. Milda symtom kan finnas kvar.

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge har Lindesbergs kommun genomfört en inventering. I den har vårdnadshavare till barn inom förskola eller grundskola som arbetar inom en samhällsviktig verksamhet fått anmäla behov av plats vid eventuell stängning av förskolor och skolor.

E-tjänsten för inventering av samhällsviktiga yrken är nu stängd.

Du som inte fyllt i e-tjänsten behöver inte anmäla att du har samhällsviktigt yrke. Lindesbergs kommun har nu en tillräckligt god bild av behovet av omsorg vid en eventuell stängning av förskolor och skolor.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist kommer du att få information via förskolornas och skolornas ordinarie kommunikationskanaler.

Familjecentralen

 • Familjecentralens öppna förskola flyttar sin verksamhet utomhus från 25 augusti och tills vidare. Begränsat antal deltagare och anmälan krävs. Mer information och information om anmälan på familjecentralens sida.
 • Familjecentralens familjestöd finns tillgänglig för rådgivning och tidsbokning via telefon, 0581-816 64.
 • Familjecentralens BVC och BMM, se region Örebros hemsida.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 • Gymnasieskolan har delvis distansundervisning från höstterminen.
 • Vuxenutbildningen Masugnen startar terminen i små grupper. Det innebär att alla inte kan komma samtidigt till sina lektioner.

Kultur och fritid

 • Fritidsbanken har tidigare varit stängt men har nu öppet igen.
 • Föreläsningarna i serien Föräldrar emellan är inställda. Nya datum kommer under 2021.

Omsorg och hjälp

 • Korttidsboendet LSS Björkstugan har tidgare varit stängt men är nu öppet igen.
 • LSS-boenden Källängen och Näsgården har tidigare varit stängt för besök men har nu öppnat för besök från anhöriga.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Dagrehabilitering och Träffpunkt i Storå, Bergsparken, Frövi och Fellingsbro är stängda tillsvidare.
 • Demensdagverksamheten Bofinken på Källgården är stängd tillsvidare.
 • Lunchserveringarna på Grönboda och Ekgården är stängda för allmänheten tillsvidare.
 • Tallens restaurang hålls stängd för allmänheten tillsvidare.

Intresseanmälan tillfällig annan tjänst

Har du blivit varslad, permitterad, är arbetssökande eller har en arbetsgivare som snabbt kan ”låna ut” dig?

Samhället behöver dig som kan jobba och vill göra en insats. Vi förbereder oss just nu på stor brist på personal inom samhällskritiska funktioner. Vi söker dig som under en period kan jobba inom våra verksamheter med kort varsel. Vi behöver dig som vill göra skillnad. Du är viktig!

Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten

Arbetsgivare med behov av tim- eller visstidsanställda

Är du arbetsgivare och behöver tim- eller visstidsanställa med kort varsel - kontakta Lindesbergs kommun arbetsmarknadsenhet eller näringslivsenhet så hjälper vi dig med ett urval av kompetens.

Hjälp till att minska smittspridningen

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från alla icke nödvändiga resor till vissa länder.

UD:s reseinformation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som är över 70 år så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Som anhörig bör du inte träffa dina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt, och definitivt inte om du själv har symtom.

Regeringen har beslutat att sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare.

Polisens information om förbudet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning för att utvärdera och åtgärda eventuella risker för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten - före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks du bara om du behöver vård på sjukhus på grund av feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, alternativt om du arbetar i vård eller omsorg och har varit i kontakt med konstaterat smittad patient och själv får feber och/eller luftvägssymtom.

Mer information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till företagare

Leverantörsfakturor

Lindesbergs kommun gör allt för att hantera leverantörsfakturor så snabbt som möjligt. Åtgärden gäller fram till och med 31 augusti, men kan komma att förlängas.

Arbetsgivare med behov av tim- eller visstidsanställda

Är du arbetsgivare och behöver tim- eller visstidsanställa med kort varsel - kontakta Lindesbergs kommun arbetsmarknadsenhet eller näringslivsenhet så hjälper vi dig med ett urval av kompetens.

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som Coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Uppskov för avgifter

Samhällsbyggandsförvaltningen kommer att ge möjlighet till uppskov för det företag som redan fått faktura gällande årsavgifter för livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel. Årsavgifter som ännu inte skickats ut för miljötillsyn och serveringstillstånd senareläggs.

Utöver det kommer näringslivets ärenden för att hantera den uppkomna situationen prioriteras. Det gäller exempelvis för tidsbegränsade bygglov för hantering av ökade lagervolymer.

Utförande av tillsyn

Företagare kan be om förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, dessa kommer att tillmötesgås i möjligaste mån och en riskbedömning sker från fall till fall. Planerad tillsyn sker inte i verksamheter med hög smittspridningsrisk, till exempel äldreboenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer kommer ta hänsyn till att bemanningen i vissa verksamheter är ansträngd och anpassar tillsynen utifrån det. En naturlig nedgång i tillsynsfrekvensen väntas på grund av de nationella rekommendationer som myndigheterna gör.

Uppskov för VA- och avfallsavgifter

Under rådande omständigheter som för vissa innebär ett ekonomiskt ansträngt läge, kan Samhällsbyggnadsförbundet bidra med att underlätta betalning av fakturor för vatten och avlopp samt sophämtning. Uppskov av betalning sker via individuell prövning.

Företag i kommunen som är i behov av ovanstående insatser uppmanas kontakta Servicecenter.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Övriga som finns i Lindesbergs kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskyddsenheten Örebro län.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidhuvudet.

Senast uppdaterad 2020-09-18