Lägesbilder

Här finns den aktuella lägesbilden för Lindesbergs kommun med anledning av coronaviruset. Den beskriver i stort läget i kommunen och de verksamheter vi ansvarar för. Varje vecka publiceras en ny lägesbild.

Senast uppdaterad 2020-11-27