Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de lokala allmänna råden

För att se till att våra verksamheter och invånare i Lindesbergs kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna följa de lokala allmänna råden så har en rad åtgärder och beslut fattats. Här följer en översikt över dessa.

Badhus

 • Badhuset Energikällan är stängt. Privat simskola och skolverksamhet fortsätter som vanligt.
 • I de fall badhuset hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Barn och utbildning

 • Gymnasieskolan Lindeskolan har viss distansundervisning.
 • Högstadieskolan Stadsskogsskolan inför viss distansundervisning.
 • Lägre avgift för barnomsorg för de vårdnadshavare som väljer att behålla sitt barn hemma under perioden.
 • Ny riktlinje om att vårdnadshavare som har covid-19 inte får hämta eller lämna barn vid förskola eller skola. Riktlinjen är striktare än Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Besökskontor

 • Konsumentvägledningen stänger sitt besökskontor och ger vägledning endast via telefon och mejl.
 • Libo tillåter max två personer åt gången vid besök i receptionen och inför utökade telefontider.
 • Linde Energi tillåter max två personer åt gången vid besök till kundservice och rekommenderar därför tidsbokning.
 • Samhällsbyggnad Bergslagen i Lindesberg håller stängt för besök. Kontakt kan tas via servicecenter eller epost.
 • Turistbyrån är stängd för besök. Kontakt kan tas via telefon eller epost.

Bibliotek

 • Biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är stängda tills vidare.
 • Biblioteksbussen går inga turer tills vidare.

Biblioteket i Lindesberg

 • Aktiviteter för barn är inställda.
 • Alla fysiska arrangemang ställs in.
 • Biblioteket tar inte emot några grupper eller bokningar.
 • Datorerna på biblioteket får inte användas.

Biograf

 • Lindesbergs bio är stängd.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagen genomför digitala styrelsemöten. Detta gäller:

 • Besök Linde AB
 • Lindesbergsbostäder AB
 • Linde Energi AB
 • Linde Stadshus AB
 • Fastigheter i Linde AB

Familjecentralen

 • Familjecentralen är stängd.

Fritidsgårdar

 • Alla fritidsgårdar i Lindesbergs kommun är stängda tillsvidare.

Gym

 • Actic gym på Badhuset Energikällan stängs.
 • Lindesbergs kommuns gym för medarbetare är stängda.

Idrottshallar och anläggningar

 • Allmänhetens åkning på isbanorna är inställd i samtliga ishallar.
 • Lindesbergs Arena är stängd.
  Arenan är fortsatt öppen för träningar för barn födda 2005 eller senare och professionella idrottare som har idrott som yrke eller huvudsaklig sysselsättning.
 • När kommunens övriga idrottshallar hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Kommunhuset

 • Kommunhusets reception är öppen som vanligt. Kontakt rekommenderas att tas via epost eller telefon och undvika besök.
 • Möten med handläggare eller tjänstemän vid Lindesbergs kommun kan komma att ske digitalt.

Kulturskolan

 • Distansundervisning för elever födda 2004 och tidigare i de fall det är möjligt.
 • Förbud för föräldrar att vistas i Kulturskolans lokaler.
 • Uppehåll för ensembler med deltagare födda 2004 eller tidigare.

Politik

Politiska sammanträden genomförs digitalt i de fall där ärenden som inte innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas. Detta gäller:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden

Socialtjänsten

 • Möten med en handläggare görs i första hand via telefon eller digitalt.

Tillsynskontroller

 • Samhällsbyggnad Bergslagen ställer in alla tillsynskontroller förutom de akuta som görs vid exempelvis matförgiftning. Trängseltillsyn utförs också som vanligt.

Vård och omsorg

 • Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer i Lindesberg och Vedevåg har begränsat sin verksamhet.
 • Korttidsboendet Grönboda i Storå har stängt för besök. Särskilda undantag vid till exempel livets slutskede kan göras av enhetschef eller ansvarig sjuksköterska.
 • På dagrehabiliteringen i Frövi, Lindesberg, Storå och Fellingsbro är gruppaktiviteterna inställda.
 • Träffpunkterna i Storå, Frövi, Lindesberg och Fellingsbro stängda.

Boenden för äldre

 • Planeringsmöten - så kallade SIP-möten- genomförs i första hand via telefon.
 • Restaurangerna är stängda tillsvidare.
 • Trygghetsplatserna i Lindesberg och Fellingsbro är stängda.

Åtgärder inom Lindesberg kommun som arbetsplats

 • Medarbetare är rekommenderade att skjuta fram fysiska möten och utföra de möten som går digitalt.
 • Medarbetare som behöver vara på plats och kan ha en flexibilitet i arbetstider har rekommenderats att använda sig av detta för att minska smittspridningen.
 • Möjligheten att hålla avstånd och använda sig av rutiner för handhygien ses över för de medarbetare som behöver vara på plats.
 • Samtliga medarbetare vid Lindesbergs kommun som kan jobba hemifrån har uppmanats att göra det.

Senast uppdaterad 2020-11-26