För dig som är företagare

Information till dig som företagare i Lindesbergs kommun, med anledning av coronaviruset covid-19.

Leverantörsfakturor

Lindesbergs kommun gör allt för att hantera leverantörsfakturor så snabbt som möjligt. Åtgärden gäller fram till och med 31 december, men kan komma att förlängas.

Intresseanmälan tillfälliga tjänster

Om du är ett företag i Lindesbergs kommun just nu har ett stort behov av arbetskraft kan du fylla i en intresseanmälan. Vi arbetar löpande med att försöka matcha personer som utifrån rådande situation står utan arbete.

Formulär för att anmäla behov av arbetskraft

Samhällsbyggnad Bergslagen stöttar företag

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Uppskov för avgifter

Samhällsbyggandsförvaltningen kommer att ge möjlighet till uppskov för det företag som redan fått faktura gällande årsavgifter för livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel. Årsavgifter som ännu inte skickats ut för miljötillsyn och serveringstillstånd senareläggs.

Utöver det kommer näringslivets ärenden för att hantera den uppkomna situationen prioriteras. Det gäller exempelvis för tidsbegränsade bygglov för hantering av ökade lagervolymer.

Utförande av tillsyn

Företagare kan be om förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, dessa kommer att tillmötesgås i möjligaste mån och en riskbedömning sker från fall till fall. Planerad tillsyn sker inte i verksamheter med hög smittspridningsrisk, till exempel äldreboenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer kommer ta hänsyn till att bemanningen i vissa verksamheter är ansträngd och anpassar tillsynen utifrån det. En naturlig nedgång i tillsynsfrekvensen väntas på grund av de nationella rekommendationer som myndigheterna gör.

Uppskov för VA- och avfallsavgifter

Under rådande omständigheter som för vissa innebär ett ekonomiskt ansträngt läge, kan Samhällsbyggnadsförbundet bidra med att underlätta betalning av fakturor för vatten och avlopp samt sophämtning. Uppskov av betalning sker via individuell prövning.

Företag i kommunen som är i behov av ovanstående insatser uppmanas kontakta Servicecenter.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Företagsjouren

Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.

Ring oss på 019-602 99 00

Skicka e-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se

verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset covid-19.

Här finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler, frågor och svar, stöd och mycket mer.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-25