För dig som är vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

När ska barn och ungdomar stanna hemma?

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Det gäller även vid lättare symtom.

Symtom på covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa barn och ungdomar för covid-19

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län rekommenderar att ungdomar och barn från förskoleklass testas för covid-19 även vid milda symtom. På så vis kan vi i tid upptäcka så kallade klustersmittor i samhället. Barn på förskola behöver inte göra ett test.

Provtagning för barn och ungdom i Örebro Län på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur länge ska barn och ungdomar stanna hemma?

Barn och ungdomar som har haft symtom kan gå till förskolan eller skolan igen när de har varit helt friska i minst 48 timmar.

Barn och ungdomar som har testat sig och har covid-19

Barn och ungdomar som har covid-19 ska stanna hemma från skolan tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symtomen.

Vissa symtom kan vara kvar efter covid-19

Barn och ungdomar som har haft covid-19 kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att ha blivit frisk. Enligt hälso- och sjukvårdens rekommendationer kan elever och förskolebarn komma tillbaka till skolan ändå om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom.

Barn och ungdomar som har varit sjuk och har testat sig men inte har covid-19

Barn och ungdomar som har varit sjuk, har testat sig men inte har covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka. Barnet behöver då inte ha varit symtomfritt i 48 timmar och inte heller vänta i 7 dagar från de första symtomen så som vid bekräftad covid-19. Vid ett negativt test för covid-19 ska barnet vara feberfritt och känna sig frisk innan barnet kan komma tillbaka till skolan eller förskolan. Milda symtom kan finnas kvar.

Senast uppdaterad 2020-09-25