För föreningslivet

Föreningslivet påverkas på många olika sätt med anledning av coronaviruset. Samtidigt är det viktigt att fortsätta bedriva aktiviteter inom idrott och kultur- och föreningslivet, som är en trygghetsfaktor för många barn och ungdomar. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation och informera gärna era medlemmar om hur vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Fortsätt med idrottsverksamhet men följ rekommendationer

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till att fortsätta med idrott och träning. Det är dock viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hitta lösningar för att minimera risken för smittspridning.

Inför evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning för att utvärdera och åtgärda eventuella risker för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten ger bland annat följande generella råd till dig som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma två dagar efter tillfrisknande. Om man blir sjuk under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus, men fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra på sig.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel, exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd angående idrott och träningsanläggningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och ta personligt avstånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-25